EKO skolica 1

Eko školica

 U drugoj polovini 2016. godine naše udruženje je realizovalo projekat čija je tema bila podizanje svesti mladih o važnosti zaštite životne sredine. Projekat je obuhvatao seriju predavanja o najbitnijim temama iz ove oblasti, a direktni korsnici su bili učenici 7. razreda pet osnovnih škola sa teritorije grada Novog Sada. Sa tim školama je naša organizacija uredno potpisala memorandume o saradnji,a nastavnici biologije iz tih škola su se obavezali da odrede koji bi učenici imali od ovih predavanja najviše koristi. Takođe smo u projekat uključili i studete PMF-a sa departmana Zaštite životne sredine koji su držali predavanja i radionice i na taj način svoje teorijsko znanje iskoristili u praksi. Takođe je sama priprema edukativnog i promotivnog materijala u kome su studenti učestvovali bila od velikog značaja za njih jer su zajedničkim radom ostvarili višestruki benefit i razmenu iskustava. Ovaj projekat planiramo da proširimo i u budućnosti, a po svemu navedenom se vidi da su nam takođe primarna ciljna grupa mladi ljudi i studenti.

Tags: No tags

Comments are closed.