Фотографија 20

Eko tura kroz Vojvodinu

Naša organizacija je ove godine učestvovala na sajmu ekologije koji je u sastavu sajma LORIST čiji je i sajam turizma sastavni deo. Projekat na koji smo veoma ponosni podržalo je Ministarstvo zaštite životne sredine, a mi smo se potrudili da to poverenje opravdamo. 

Konferencija „Eko tura kroz Vojvodinu_(ECO-TOUR 2019.)“ je zamišljena tako da postane svojevrsna platforma za stvaranje novih ideja, poznanstava i projekata između struke, civilnog sektora i nadležnih institucija u oblasti ekološkog turizma i održivog razvoja upravo zaštićenih područja. 

Početkom meseca oktobra u okviru novosadskog sajma LORIST je održan je seminar u trajanju od dva dana, koji je uključivao edukacije i panel diskusiju. Učesnici, najvećim delom studenati Univerziteta u Novom Sadu su bili veoma aktivni tokom panel diskusije i pokazali veliku zainteresovanost za daljim upoznavanjem sa temom. Takođe, ovim putem su ostvareni novi kontakti između pre svega studenata ali i ostalih učesnika od kojih je velik broj pripadao stručnoj javnosti dobro upoznatoj sa ovom tematikom. Smatramo da su ovakva upoznavanja i umrežavanja veoma bitna budući da spajaju ljude istih ili sličnih struka i interesovanja što predstavlja jedan od naših ciljeva imajući u vidu da će upravo ovi mladi ljudi donositi i odlučivati o ovoj i sličnim temama u budućnosti.

Kako smo ove godine upoznali i u svojoj oblasti stručne predavače spremne na saradnju, kao i kolege iz srodnih organizacijama sa kojima smo bili u kontaktu sve vreme dok je trajao sajam ekologije i turizma, očekujemo pozitivne rezultate u budućem delovanju naše organizacije.

Na konferenciji „Eko tura kroz Vojvodinu_(ECO-TOUR 2019.)“ govorili su:

Predavač Darko Božović, direktor Ustanove za sport i rekreaciju Tikvara govorio je na temu: Park prirode Tikvara – Saradnja lokalne samouprave i Zavoda za zaštitu prirode

Predavač Milorad Matić, zamenik načelnika Gradske uprave grada Loznica govoriće na temu: Turistički potencijali Vojvodine

Tags: No tags

Comments are closed.