383796616_347334167721242_371366562582468326_n

Klimatske promene i sigurnost u Jugoistočnoj Evropi: Savladavanje izazova na raskršću izmedju zagađenja vazduha i zdravlja.

Kancelarija koordinatora OEBS-a za ekonomske ekološke aktivnosti (OCEEA) u partnerstvu sa Adelphi i u bliskoj saradnji sa OEBS-ovim operacijama na terenu sprovodi ExB projekat „Jačanje odgovora na bezbednosne rizike usled klimatskih promena u Jugoistočnoj Evropi, Istočnoj Evropi, Južnom Kavkazu i Centralnoj Aziji. Srbiju su predstavljali na sastanku Olivera Zurovac-Kuzman, nacionalna sluzbenica za zaštitu životne sredine (Misija OEBS-a u Srbiji), Bane Popadić, profesor na FTN (elektrotehničko i računarsko inženjerstvo), Dušica Milenković – Pokret gorana Vojvodine i kao predstavnica “Zelene stolice” iz Novog Sada, članica udruženja Zelena dolina, Nevena Gajić.

Cilj ovog projekta je postizanje sledećih rezultata:

1. Podizanje svesti o vezama izmedju zagađenja vazduha, klimatskih promena i zdravlja; i izgradnju lokalnih kapaciteta za rešavanje povezanih rizika.

2. Podršku razvoju i implementaciji demonstrativnih aktivnosti manjeg obima u odabranim opštinama širom Jugoistočne Evrope, omogućavanje razmene najboljih praksi i naučenih lekcija i identifikovanje mogućnosti za sinergiju i saradnju, gde je to moguće.

3. Promovisanje aktivnog angažovanja žena i mladih u svim procesima vezanim za ovu inicijativu.

Zagadjenje vazduha je izazov sa kojim se suočava cela Jugoistočna Evropa, sa značajnim uticajem na zdravlje, a istovremeno i postovanjem potencijala za saradnju. Termoelektrane na ugalj, industrija, centralno grejanje, transport, poljoprivreda i nekontrolisano sagorevanje otpada su glavni izvori čestica i drugih emisija u vazduhu u regionu. Termoelektrane na ugalj predstavljaju posebnu zabrinutost jer 16 termolektrana u regionu emituju više sumpor-dioksida nego sve termoelektrane u EU zajedno (oko 250), kao i visok nivo emisije čestica, azotnih oksida i značajne količine ugljen-dioksida. Medjutim, zagađenje vazduha i klimatske promene su usko povezane, mnogi zagađivači koji su odgovorni za zagađenje vazduha doprinose klimatskim promenama. Prema podacima Evropske agencije za životnu sredinu, zagađenje vazduha predstavlja najveći ambijentalni rizik po zdravlje u Evropi i glavni je uzrok preranih smrti i bolesti, pored toga šteti poljoprivredi, šumarstvu i ekosistemima i na taj način povećava nesigurnost sredstava za život.

Prvi regionalni sastanak je okupio aktere iz relevantnih lokalnih vladinih agencija i organizacija civilnog društva, kao i relevantnih regionalnih i medjunarodnih institucija sa ciljem da podigne svest o vezama izmedju zagadjenja vazduha, klimatskih promena i zdravlja, razmenu najboljih praksi i naučenih lekcija u hvatanju u koštac sa ovim pitanjima na lokalnom nivou, identifikovanje i konceptualizovanje aktivnosti manjeg obima u odabranim gradovima širom regiona. Sastanku su online prisustvovali gđa Carolin Sanz Noriega, službnica za pitanja životne sredine (UNECE); gđa Sarah Barnekow, zamenica direktora i zamenica za kvalitet vazduha (Švedska agencija za zaštitu životne sredine) i G. Antonio Jovanovski, regionalni tehnički koordinator programa „Poboljšanje kvaliteta vazduha na Zapadnom Balkanu” (UNICEF). 

Nakon izlaganja, članovi prvog regionalnog sastanka su imali radionicu (rad u grupama), a potom i diskusiju o potencijalnim lokalnim aktivnostima koje bi se bavile pitanjima na raskršću izmedju zagađenja vazduha, klimatskih promena i zdravlja.

Tags: No tags

Comments are closed.