Koraci-1

Koraci kroz vekove

Projekat Koraci kroz vekove ima za cilj istraživanje i dokumentovanje evolucije umetničke igre kroz različite vekove i njen uticaj na očuvanje kulturnog identiteta Novog Sada. Kroz ovaj projekat smo želeli da istražimo kako su se umetničke igre razvijale od svojih početaka u tradicionalnom kontekstu do savremenih interpretacija, uz fokus na njihovu ulogu u čuvanju kulturnog nasleđa. Novi Sad je grad u Srbiji koji ima bogatu istoriju umetničke igre. U različitim vekovima, igra je evoluirala i razvijala se u skladu sa kulturnim uticajima i trendovima tog doba.Umetnička igra u Novom Sadu kroz vekove je prošla kroz različite faze razvoja i promene, ali je ostala važan deo kulturnog identiteta grada. Evolucija umetničke igre: Ispitivanje promena u umetničkoj igri kroz vekove, usmeravanje na narodnu i savremenu igru, i njihovu ulogu u očuvanju kulturnog identiteta specifični su ciljevi projekta koji je bio predstavljen u vidu digitalne izložbe u trajanju od mesec dana, kao krajnjeg proizvoda, koja je bila dostupna svim građanima.

Tags: No tags

Comments are closed.