Novi sad u slikama

Novi Sad u slikama

Po šarenolikosti naroda koji u njoj žive Vojvodina se izdvaja, a Novi Sad, grad u kome zajedno živi 26 nacionalnih manjina, prepoznatljiv kroz istoriju po svom multikulturalnom karakteru. Da bi tako ostalo u budućnosti, neophodno je osvrnuti se na prošlost i negovati tradiciju, ali ostati otvoren za nove ideje i saradnju kako bi se iste sprovele u delo. Tehnološka era u kojoj živimo nameće brz tempo života i u isto vreme nudi rešenja kako bi se isti olakšao uz pomoć novih tehnologija. Poslovanje u dvadeset prvom veku zahteva nov pristup, a naše udruženje okuplja veći broj mladih članova različitih interesovanja i struka koji volonterskim radom šire znanje u svojim sferama interesovanja i idu u korak sa vremenom. Tako se rodila ideja da se napravi novi vid manifestacije u vidu onlajn formata. Onlajn festival Novi Sad u slikama počeo je sa  realizacijom od oktobra, pa do kraja decembra, a izložba kao krajnji rezultat  se održala onlajn u periodu od 01.12. do 31.12.2022. godine, kada je sajt http://novisaduslikama.rs/.  bio otvoren za sve posetioce. Projekat je zamišljen kao prezentacija atraktivnih lokacija u Novom Sadu, koja bi na jednostavan način bila dostupna svima i kao mogućnost privlačenja potencijalnih turista u naš grad. Tokom realizacije projekta imali smo pomoć i podršku kolega iz Saveza udruženja Creative media HUB, sa kojima već unazad imamo ostvarenu dobru saradnju.

Tags: No tags

Comments are closed.