photo_2017-07-18_11-50-48

Novine za budućnost

Realizacija ovog projekta je bila gotovo istovremeno kao i realizacija projekta Eko školica, dakle u drugoj polovini 2016. godine, ali je terenski bila mnogo zahtevnija. Naime potpisan je najpre memorandum o saradnji sa ukupno 20 škola sa teritorije grada Novog Sada, ali i prigradskih naselja Kać, Budisava, Veternik, Futog, Sremska Kamenica, Begeč. Zamisao je bila da se tokom mesec dana organizuje jedna vrsta takmičenja među ovim školama u prikupljanju reciklažnog papira, a sav novac dobijen od recikliranog papira bi se iskoristio za nabavku neophodne opreme za sprovođenje nastave u tri škole sa najboljim rezultatom.

 Pojedine škole su samoj realizaciji pristupili veoma ozbiljno i prateći naša upustva uspeli da sprovedu dobru kampanju među učenicima i samim tim ostvare dobre rezultate. Firma Tehnopapir je bila saradnik na projektu. U koordinaciji sa članovima našeg projektnog tima su rasporedili kutije za reciklažu papira i pomogli nam u sprovođenju kampanje koja je imala za cilj da mlade ljude u osnovnim školama osvesti o značaju reciklaže i zaštite životne sredine uopšte.

Ovaj projekat takođe nameravamo da ponovimo, a li da ovaj put uključimo i srednje škole i fakultete kako bi prikupljena sredstva bila još veća i iskorišćena za još ozbiljniju namenu. Tokom realizacije nivo svesnosti o zaštiti životne sredine bi se još više podigao jer bi obuhvatio širu populaciju mladih.

Tags: No tags

Comments are closed.