O udruženju

Udruženje “ZELENA DOLINA (Green Valley) “ je nevladino i neprofitno udruženje osnovano 2015. godine u Novom Sadu radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite životne sredine, održivog razvoja, klimatskih promena, rualnog razvoja, preduzetnistva, kulture i tradicije omladinskog rada.

ZELENA DOLINA je otvorena za svestanu saradnju sa svim drugim institucijama i organizacijama koje se opredeljuju za zastitu životne sredine, kvalitet života u skladu sa prirodom i integraciju društva na osnovama opšteg ostvarivanja ljudskih prava i sloboda.

Naš tim čine kreativni mladi ljudi čija je želja da kroz raznovrsne aktivnosti i projekte informišu i motivišu gradjane, pre svega mladju populaciju, da preuzmu inicijativu menjanja svesti prema životnoj sredini, prirodi I odnosima u njoj. 

Zelena dolina je organizacija koja u svojim ciljevima ima pre svega borbu za zdravu i čistu Srbiju. Naše dosadašnje delovanje je išlo u pravcu ne samo zaštite zivotne sredine i informisanja građana Srbije na tu temu, već i širok krug delovanja na polju razvoja omladinskog preduzetništva i preduzetništva uopšte, promovisanje zdravih načina života kako u gradskim tako i u ruralnim sredinama. Članovi naše organizacije su visokoobrazovani mladi ljudi različitih struka posvećeni stvaranju uslova za razvoj u različitim sferama života.

Ciljevi udruženja

 • Zaštita i unapređenje stanja životne sredine
 • Podrška postizanju održivog razvoja i njegova promocija
 • Smanjenje ljudskog uticaja na klimatske promene i adaptacija na klimatske promene
 • Promocija i razvoj obnovljivih izvora eneregije i energetske efikasnosti
 • Stvaranje povoljnih uslova i podrška ruralnom razvoju
 • Podrška razvoju preduzetništva i poslovnih uslova u ruralnim sredinama
 • Pordška razvoju veština i mogućnosti za rad mladih u ruralnim sredinama
 • Očuvanje i zaštita prirode sa posebnim akcentom na nacionalne parkove i zaštićena prirodna dobra
 • Razvoj i unapređenje položaja mladih i sistema za podršku mladima
 • Podrška pravilnoj i održivoj primeni strategija, zakona i pod zakonskih akata u oblasti zaštite životne sredine, održivog razvoja, klimatskih promena, ruralnog razvoja, preduzetništva na svim nivoima
 • Podrška pravilnoj i prilagođenoj implementaciji zakona i standarda Evropske Unije u zakonodavstvo Republike Srbije i praćenje primene istih
 • Lobiranje i javno zagovaranje za primenu principa održivog razvoja u svim segmentima života i svim sektorima društva
 • Uspostavljanje i razvoj međunarodne saradnje u oblasti zaštite životne sredine, održivog razvoja, klimatskih promena, ruralnog razvoja, preduzetništva i omladinskog rada
 • Obrazovanje i unapređenje kapaciteta donosioca odluka, mladih, medija i šire društvene zajednice u oblastima zaštite životne sredine, održivog razvoja, klimatskih promena, ruralnog razvoja, preduzetništva i omladinskog rada
 • Uspostavljanje međusektorske komunikacije i saradnje u oblastima zaštite životne sredine, održivog razvoja, klimatskih promena, ruralnog razvoja, preduzetništva i omladinskog rada
 • Očuvanje prirodnih resursa za buduće generacije