20171128_162104

Otvoreni Eko Univerzitet 2017

Jedna nova ideje se rodila kod naših članova, studenata Univerziteta u Novom Sadu, pa je tako nastao i naziv projekta – Otvoreni EKO Univerzitet. Naše udruženje ovim, prethodnim, ali i projektima koji su nam u planu ima oblast zaštite životne sredine u glavnom fokusu. Smatramo da je neophodno organizovati što više tribina i seminara u čiju bi se  realizaciju uključio veliki broj mladih ljudi i omladinskih organizacija, kako bi se ujedinili oko zajedničkog cilja, a to je ne samo ispunjenje EU standarda u predpristupnom procesu, nego i podizanje svesti o važnosti očuvanja životne sredine u celini. Mi te standarde pre svega želimo da ispunimo zbog nas samih kako bismo ih ostavili u nasleđe mlađim generacijama.

Tokom realizacije same tribine i panel diskusije, postigli smo da mladi ljudi, pre sveha studenti novosadskog Univerziteta, kao i građanska i stručna javnost, budu informisani o procesu kreiranja javnih politika u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, kao i da sagledaju strukturu i hijerarhijsku podelu u smislu nadležnosti institucionalnog sistema u Srbiji, što je preduslov za učestvovanje u procesu odlučivanja.

Tags: No tags

Comments are closed.