25412542

Vazduh koji udišemo

Projekat „Vazduh koji udišemo“ koji je podržala Gradska uprava za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada, zamišljen je kao publikacija koja ima za cilj informisanost i osvešćenost stručne javnosti kao primarne ciljne grupe o trenutnom stanju zagađenosti vazduha, kao i o merama prevencije i zaštite.

Članovi našeg udruženja su radili na prikupljanju dostupnih materijala i statističhih podataka kako bi na kraju sve bilo pretočeno u lako razumljivo štivo našim sugrađanima.Sama publikacija napisana je jezikom razumljivim svim stanovnicima od najmlađih do najstarijih, te smatramo da sadrži interesantne i korisne informacije kako uticati na poboljšanje kvaliteta vazduha u našem grdu, državi i celoj planeti uopšteno. Obrađeni su pozitivni primeri i ukazano na to kako razvijenije zemlje rešavaju problem zagađenosti vazduha i kako bi naša zemlja mogla iste da primeni.

Lokacija gde se projekat sprovodio je grad Novi Sad i njegova šira okolina. Realizacija samog projekta tekla je od jula meseca pa sve do kraja oktobra kada je publikacija izašla iz štampe i bila podeljena sugrađanima tokom nekoliko akcija na različitim lokalitetima širom grada.

Tags: No tags

Comments are closed.