Zeleni Novi Sad

Zeleni Novi Sad

Cilj projekta Zeleni Novi Sad je podizanje svesti upoznavanje, informisanje i širenje interesovanja celuokupnog građanstva o očuvanju životne sredine, podsticanje samoinicijativnog delovanja naših sugrađana,  podsticanje kreativnog stvaralaštva i građanskog aktivizma i upoznavanje sa lokalitetima grada Novog Sada koji su već uređeni ali bi možda nekom novom idejom bili još lepši, ali i sa neuređenim ili delimično uređenim zelenim površinama koje zahtevaju pažnju kako nadležnih institucija tako i nas običnih građana koji imamo inretesovanje da delujemo u pravcu kako davanja ideja tako i slobodnog građanskog i volonterskog aktivizma na njihovom konačnom uređenju. Publikacija koju su naši volonteri delili širom grada Novog Sada je napisana razumljivim jezikom svima, od najmlađih do najstarijih uzrasta. Projekat je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu.

Tags: No tags

Comments are closed.