zemljiste kao izvor zivota

Zemljište kao izvor života – održivo upravljanje na lokalnom nivou

Projekat „Zemljište kao izvor života – održivo upravljanje na lokalnom nivou“ zamišljen je kao publikacija koja ima za cilj informisanost i osvešćenost stručne javnosti kao primarne ciljne grupe o trenutnom stanju kvaliteta zemljišta, održivim upravljanjem na lokalnom nivou, kao i o merama prevencije i zaštite. Sav terenski i ostali rad se realizovao u Novom Sadu. Osnovne aktivnosti projekta bile su prikupljanje i obrada materijala i informacija dobijenih prilikom istraživanja kao i realizacija i prenošenje svega prikupljenog u jasno definisane i podeljene segmente same publikacije. Finalna akctivnost je bila podela edukativnog materijala na više lokacija širom Novog Sada tokom oktobra meseca, s tim što je urađena još jedna akcija deljenja u okviru Sajma turizma u Novom Sadu 18. i 19. novembra zbog velikog broja posetilaca i usled prethodno liših vremenskih uslova. Takođe je za ta dva dana bila najavljena poseta nekoliko škola i fakulteta, a kako su mladi prvenstveno naša ciljna grupa, kao neko na kome ostaje da deluje u budućnosti, smatrali smo da je dobro iskoristiti takvu priliku. Projekat je podržala Gradska uprava za sport i omladinu – Kancelarija za mlade.

Tags: No tags

Comments are closed.